Velkommen til samlinger på Ebeneser Uke 11

  • Tirsdag kl. 09:00, bønnemøte på lokalet.
  • Onsdag 19:30, Menighetsmøte ang. lokalet/bygg
  • Torsdag kl. 17:00, Barnetreffen
  • Fredag kl. 18:00, Junioren
  • Søndag kl. 11:00, Møte, Tone og Magdalena blir med. Det blir årsmøte etterpå.

%d