Junior

Det er “Junior” annenhver fredag kl. 18:00
Fra 4 klasse og oppover.
Mona Susanne Blom er hovedleder.