Kvinner i bønn

Bønnegruppe for kvinner. Samlingene er i private hjem.