Ebeneser uke 22

Onsdagsmøte kl. 19.30
Tale av Jon Erling Henriksen
Karstein leder

Barnetreffen torsdag kl. 17.00

Søndag kl. 11.00
Familiemøte m/brødsbrytelse
Hildegunn taler og Junior – bandet
spiller for oss.
Torun leder

Menigheten tar med et fat med noe å bite i etter møtet.

Bønn en halv time før møtet!

Velkommen til møtene.

Ebeneser uke 21

Onsdagsmøte kl. 19.30
Tale Jon Erling Henriksen
Karstein leder

Barnetreffen torsdag kl. 17.00

Ildstedet-bønnemøte
torsdag kl.19.00
Katrine leder

Lørdag kl. 14.30 lørdagstreffen
Svein Kåre Dahl deltar
Svein leder

Søndag kl. 11.00 
Tale av Svein Kåre Dahl
Håkon leder
Bønn en halv time før møtet!

Velkommen til møtene.