Fredaghilsen fra Pastor´n

Fredagshilsen:“Jesus kom da ut og bar tornekronen og purpurkappen. Og Pilatus sa til dem: Se det mennesket!” (Joh 19,5)Se Ham foraktet, hånet og spottet. Se hvordan Han står, tålmodig, taus. Fornedret og forslått. Tornekronen, forbannelsens symbol, var nå blitt lagt på Ham. Han er menneskesønnen, Guds Lam, smertens mann, vel kjent med lidelse. Han tok…