menighet

Fredags hilsen fra Pastor’n

Fredagshilsen til Ebeneser! Jesus sier til Paulus i Apg 26, 18 at:”du skal åpne deres øyne så de kan vende seg fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, for at de skal få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som er helliget ved troen på meg.”Det finnes en mengde mennesker som lever…

Fredags hilsen fra Pastor’n

Fredagshilsen til Ebeneser! “Så kommer da tronen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds ord” Rom 10,17. Derfor våknet troen til live i mannen med den døende sønnen(Joh 4,50). Jesu ord traff ham rett inn i den situasjonen han befant seg i. “Gå hjem! Din sønn lever.” Det var det eneste…

Fredags hilsen fra pastor’n

Sangstrofen “Hver en dag, han leder meg” har tonet i mitt indre de siste dagene. Salmisten sier: “Herren er din skygge ved din høyre hånd”. Så nær deg som din skygge er, så nær er Gud. Gud er alltid ved din side. Stille og ubemerket som en skygge følger din trofaste Herre og Gud deg…

Fredaghilsen fra Pastor´n

Fredagshilsen:“Jesus kom da ut og bar tornekronen og purpurkappen. Og Pilatus sa til dem: Se det mennesket!” (Joh 19,5)Se Ham foraktet, hånet og spottet. Se hvordan Han står, tålmodig, taus. Fornedret og forslått. Tornekronen, forbannelsens symbol, var nå blitt lagt på Ham. Han er menneskesønnen, Guds Lam, smertens mann, vel kjent med lidelse. Han tok…

%d bloggere liker dette: