Menighet

Ebeneser uke 22

Onsdagsmøte kl. 19.30
Tale av Jon Erling Henriksen
Karstein leder

Barnetreffen torsdag kl. 17.00

Søndag kl. 11.00
Familiemøte m/brødsbrytelse
Hildegunn taler og Junior – bandet
spiller for oss.
Torun leder

Menigheten tar med et fat med noe å bite i etter møtet.

Bønn en halv time før møtet!

Velkommen til møtene.

Ebeneser uke 21

Onsdagsmøte kl. 19.30
Tale Jon Erling Henriksen
Karstein leder

Barnetreffen torsdag kl. 17.00

Ildstedet-bønnemøte
torsdag kl.19.00
Katrine leder

Lørdag kl. 14.30 lørdagstreffen
Svein Kåre Dahl deltar
Svein leder

Søndag kl. 11.00 
Tale av Svein Kåre Dahl
Håkon leder
Bønn en halv time før møtet!

Velkommen til møtene.

Ebeneser UKE 16

Barnetreffen torsdag kl. 17.00

Junioren fredag kl.18.00

Lørdag kl. 10.00 – 16.00 DUGNAD

Søndagsmøte kl.11.00
Tale av Aud Djubevåg
John Sigve leder
Bønn en halv time før møte!

Menighetsmøte etter møtet.

Bibelgruppen fra 7.klasse
søndag kl. 18.00
hos Hildegunn i Kjøttmeisveien 10

Velkommen til møtene.

Ebeneser uke 8

Onsdagsmøte 21. februar kl 19.30
Tale av Jon Erling Henriksen
Svein leder

Torsdag 22. februar kl 17.00
Barnetreffen

Fredag 23. februar kl 18.00
Junioren

Lørdagstreffen kl. 14.30
Svein leder

Søndagsmøte 25. februar kl 11.00
Misjonsmøte – India
Tale av Åse Marit Hegland
Aud leder

Bibelgruppen 25. februar kl.18.00 i Kjøttmeisvegen 10, fra 7. klasse.
Hildegunn leder og taler.

Velkommen til møtene!!!