Fredags hilsen fra Pastor’n

Fredagshilsen til Ebeneser! “Så kommer da tronen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds ord” Rom 10,17. Derfor våknet troen til live i mannen med den døende sønnen(Joh 4,50). Jesu ord traff ham rett inn i den situasjonen han befant seg i. “Gå hjem! Din sønn lever.” Det var det eneste…

Fredagshilsen fra Pastor´n

Fredagshilsen  I dag har jeg lyst å hilse dere med at til Ham står vårt håp! Alt sant håp kommer fra Gud. Vårt håp er ikke forankret i denne verden, det når like inn i himmelen(Heb 6,17-20). Håpet forankrer oss i evigheten, håpet taler om en vidunderlig fremtid, håpet taler om det som Gud har…

Fredags hilsen fra pastor’n

Sangstrofen “Hver en dag, han leder meg” har tonet i mitt indre de siste dagene. Salmisten sier: “Herren er din skygge ved din høyre hånd”. Så nær deg som din skygge er, så nær er Gud. Gud er alltid ved din side. Stille og ubemerket som en skygge følger din trofaste Herre og Gud deg…

Fredaghilsen fra Pastor´n

Fredagshilsen:“Jesus kom da ut og bar tornekronen og purpurkappen. Og Pilatus sa til dem: Se det mennesket!” (Joh 19,5)Se Ham foraktet, hånet og spottet. Se hvordan Han står, tålmodig, taus. Fornedret og forslått. Tornekronen, forbannelsens symbol, var nå blitt lagt på Ham. Han er menneskesønnen, Guds Lam, smertens mann, vel kjent med lidelse. Han tok…

Fredags hilsen fra pastoren:

“Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som ligger foran” Fil.3,14Glem fortidens nederlag! Det er det Gud har gjort(Heb. 8,12). Og hvis ikke Han husker på dem lengre, hvorfor skal da du?Bibelen forteller oss om at Guds barmhjertighet er ny hver morgen.Tar du Gud på Hans…

Hilsen fra Pastoren vår:

Fredagshilsen: “Så lat då koma kva koma vil. Eg veit ein stad eg skal spring til.” Denne strofen har tont i mitt hode. Salmisten sier:”Når mine urolige tanker blir mange i mitt hjerte, da fryder din trøst min sjel” Sal 94,19 De urolige tankene i våre hjerter – vi kjenner de. Ingen har vel gått…

%d bloggere liker dette: