Fredaghilsen fra Pastor´n

Fredagshilsen:“Jesus kom da ut og bar tornekronen og purpurkappen. Og Pilatus sa til dem: Se det mennesket!” (Joh 19,5)Se Ham foraktet, hånet og spottet. Se hvordan Han står, tålmodig, taus. Fornedret og forslått. Tornekronen, forbannelsens symbol, var nå blitt lagt på Ham. Han er menneskesønnen, Guds Lam, smertens mann, vel kjent med lidelse. Han tok…

Fredags hilsen fra pastoren:

“Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som ligger foran” Fil.3,14Glem fortidens nederlag! Det er det Gud har gjort(Heb. 8,12). Og hvis ikke Han husker på dem lengre, hvorfor skal da du?Bibelen forteller oss om at Guds barmhjertighet er ny hver morgen.Tar du Gud på Hans…

Hilsen fra Pastoren vår:

Fredagshilsen: “Så lat då koma kva koma vil. Eg veit ein stad eg skal spring til.” Denne strofen har tont i mitt hode. Salmisten sier:”Når mine urolige tanker blir mange i mitt hjerte, da fryder din trøst min sjel” Sal 94,19 De urolige tankene i våre hjerter – vi kjenner de. Ingen har vel gått…

%d bloggere liker dette: