Misjon

https://www.ebeneser.info/misjon/
-Misjonær Tone Dysjaland, Spania
-Lørdagstreffen