Tone Dysjaland

Tone Dysjaland arbeider i Albir, Spania. Her er hun en del av arbeidet som den frittstående og internasjonale menigheten “Apostolic Christian Fellowship” driver. Denne menigheten består av personer fra mer enn 25 forskjellige nasjonaliteter.

Tone sine arbeidsoppgaver innebærer lovsangstjeneste, administrasjon og undervisning, samt evangelisering

Er også med i veldedighetsorganisasjonen HjerteEkspressen som hjelper mennesker i akutte nødsituasjoner.  Vi trenger flere støttepartnere og faste givere slik at vi kan hjelpe enda flere nødlidende mennesker. ‘Vi kan ikke forandre hele verden, men vi kan forandre ett menneske’s verden!’

Les mer her: https://corazonexpres.org