Menighetstur til Liland 31. aug. – 2. sept.

Menighetstur til Liland 31. aug. – 2. sept.

Påmelding innen 26.august 

Pris for hele helgen inkl kost og losji:

Voksen (10. klasse og oppover) kr 500,-

Barn (2 år til 9. klasse) kr 250,- 

PÅMELDING = INNBETALING 

til menighetens konto nr: 3290.20.33679

Merk betalingen med «Liland» og navnet til de som melder seg på