Lørdagstreffen 30. juni kl. 14:30

Tone Dysjaland og Magdalena Lopez Del Castillo (Maleni)

Vi står i et blomstrende misjonsarbeid, to nyplantede Forsamlinger, en voksende nigeriansk cellegruppe.

Arbeidet i HjerteEkspressen har også blomstret mye de siste månedene!!

(Kan også ta med at Spania fortsatt er med i fotball VM…)

De som vil høre mer, må komme på lørdagstreffen kl 14.30. m kaffe og noko attåt!