Taler fra januar 2021

Den kana’aneiske kvinnen og hennes tro

Søndagens andakt med Svein Tungland Taler ut i fra Matt. 15, 21-28: Den kana’aneiske kvinnen og hennes tro 21. Så brøt Jesus opp derfra, og dro bort til bygdene ved Tyrus og Sidon.22. Og se, en kana’aneisk* kvinne fra disse traktene kom og ropte til ham og sa: Herre, du Davids sønn, miskunn deg over…